การวิเคราะห์ภูเขาน้ำแข็งในองค์การ กับวัฒนธรรมองค์การ บทความ โดย ผศ.ดร.ชวนะ ภวกานันท์ ประชาชาติธุรกิจ หน้า 6 วันที่ 21 เมษายน 2548 ปีที่ 28 ฉบับที่ 3681(2881) ภูเขาน้ำแข็ง (iceberg) ทำให้เรือที่ระบืออย่างเรือไททานิกจมลงเป็นโศกนาฏกรรมของโลกที่กล่าวขวัญกันไม่รู้จบจนทุกวันนี้… เช่นกัน ภูเขาน้ำแข็งในองค์การก็นำความเสียหายมาให้ได้กับสิ่งที่มากับวัฒนธรรมองค์การได้ จากการศึกษาของ Sackmann ตั้งแต่ปี 1991 แล้วโดยวัฒนธรรมองค์การมีทั้งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้ ก็ขอยกตัวอย่างให้เห็นจากการวิเคราะห์กรณีศึกษาของธุรกิจโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ได้ศึกษามาเพื่อให้งานเขียนเป็นรูปธรรม