วัฏจักร์อารมณ์ โลกในมุมมองของ Value Investor นักวิชาการทางการเงินสายหลักเชื่อว่านักลงทุนตัดสินใจด้วยเหตุผล เพราะฉะนั้นจึงทำให้ราคาหุ้นในตลาดเป็นราคาที่มีเหตุผลหรือเป็นราคาที่เหมาะสมกับมูลค่าที่แท้จริง แต่นักการเงินพฤติกรรมซึ่งเป็นนักการเงินรุ่นใหม่บางคนบอกว่า นักลงทุนนั้นมักตัดสินใจด้วยอารมณ์ ดังนั้นราคาตลาดของหุ้นอาจไม่ได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงตามพื้นฐาน แต่สะท้อนถึงอารมณ์ของนักลงทุนมากกว่า ใครจะถูกหรือผิดคงไม่ใช่ประเด็นที่ผมจะพูดในที่นี้ แต่อยากจะอธิบายถึงอารมณ์ของนักลงทุนว่า นักลงทุนจำนวนมากมักจะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปตามสถาณการณ์ของหุ้น เฉพาะอย่างยิ่งก็คือ นักลงทุนมีอารมณ์เป็นวัฎจักร์ ตั้งแต่การเข้าซื้อหุ้นจนกระทั่งขายหุ้นและก็เข้าซื้อใหม่ วนเวียนไปเรื่อย ๆ ดังต่อไปนี้ สมมุติว่าหุ้น A อยู่ดี ๆ ราคาก็กระโดดพรวดพราดขึ้นมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น นาย ก. ซึ่งเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นเห็นครั้งแรกเขาก็จะรู้สึกสงสัยและไม่ไว้วางใจว่าหุ้น A