ใคร ๆ ก็อยากเป็นวอเร็นบัฟเฟตต์ โลกในมุมมองของ Value Investor ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร 6 พฤษภาคม 2551 ชื่อของ วอเร็น บัฟเฟตต์ ในหมู่ของนักลงทุนนั้นดูเหมือนจะเป็น “ตำนาน” ที่ยังมีชีวิต หลาย ๆ คนอยากจะเป็น “วอเร็น บัฟเฟตต์ เมืองไทย” แม้ว่าจะไม่ได้พูดออกมาตรง ๆ เหตุผลที่ทำให้เขาคิดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ “คล้าย