วอลโว่ บนเส้นทาง “ธุรกิจอยู่กับผู้คน” ทุกวงล้อที่เคลื่อนไปภายใต้หลังคา “วอลโว่” องค์กรแห่งนี้ก็พยายามตอกย้ำพันธสัญญาของตัวเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่า เป็นธุรกิจที่อยู่กับผู้คน “เราก่อตั้งบริษัทมาคิดแต่แรกเริ่มว่า คนสำคัญที่สุดในโลก ดังนั้นทุกสิ่งที่วอลโว่ทำ จะต้องดูแลคน จะดูแลด้วยวิธีใดก็แล้วแต่” พอล สโตคส์ ประธานบริหาร บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว อันเป็นที่มาของค่านิยมหลักองค์กร ว่าด้วยเรื่อง ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพในทุกเรื่องที่ทำ เขาบอกว่า วอลโว่เริ่มคิดถึงคนตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งบริษัท