บิล เกตส์ วอร์เร็น บัฟเฟตต์ และจุดพลิกผัน บ้านเขาเมืองเรา : ดร.ไสว บุญมากรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 คงเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าเพียงสัปดาห์กว่าๆ หลังจากมหาเศรษฐีหมายเลข 1 ของโลก บิล เกตส์ ประกาศจะสละตำแหน่งใหญ่ๆ ในบริษัท ไมโครซอฟท์เพื่ออุทิศเวลาให้กับมูลนิธิการกุศลของเขา มหาเศรษฐีหมายเลข 2 ของโลก วอร์เร็น บัฟเฟตต์