ดวงจันทร์ชนกันในวงแหวนดาวเสาร์ 3 กรกฎาคม 2551 รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com) วงแหวนเอฟของดาวเสาร์เป็นที่สนใจของนักดาราศาสตร์มาเป็นเวลานานเนื่องจากมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ่อยและรวดเร็ว บางครั้งอาจสังเกตได้ในระดับชั่วโมงต่อชั่วโมง และอาจเป็นเพียงแห่งเดียวในระบบสุริยะที่มีการกระทบกระทั่งกันแบบรายวัน การศึกษากระบวนการเหล่านี้ช่วยให้นักดาราศาสตร์ได้เข้าใจถึงสภาวะในช่วงต้นของการกำเนิดดาวเคราะห์ เมื่อไม่นานมานี้ คณะนักดาราศาสตร์จากสหราชอาณาจักรได้รวบรวมภาพที่ถ่ายจากยานแคสซีนี-ไฮเกนส์ในช่วงปี 2549-2550 ได้แสดงถึงวิวัฒนาการของโครงสร้างต่าง ๆ ที่เชื่อว่าเป็นผลจากการชนกันระหว่างดวงจันทร์ขนาดเล็กกับแกนของวงแหวนเอฟ ย้อนหลังไปในปี 2547 ยานแคสซีนีได้พบวัตถุขนาดประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งต่อมาได้ชื่อว่า เอส/2004 เอส 6 (S/2004