Tag: ล้างไต

กองทุนสุขภาพ : นโยบายเร่งด่วนรัฐ เตรียมเปิดบริการยาต้านไวรัสเอดส์-ล้างไตฟรี

กองทุนสุขภาพ : นโยบายเร่งด่วนรัฐ เตรียมเปิดบริการยาต้านไวรัสเอดส์-ล้างไตฟรี 7 ก.ย.55 นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) แถลงผลงาน “365วันกับความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการดูแลสุขภาพประชาชน” ว่า ภายหลังเข้ารับตำแหน่งรมว.สธ.ได้ดำเนินการสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบสุขภาพของไทย โดยในส่วนของนโยบายเร่งด่วนด้านสาธารณสุข มี 4 เรื่องสำคัญ คือ 1.พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ในเรื่องของ 30 บาทยุคใหม่เพิ่มคุณภาพ โดยให้ประชาชนร่วมจ่าย30บาทนำสู่การพัฒนาบริการให้มีคุณภาพขึ้น “ได้มีการบูรณาการสิทธิประโยชน์ระหว่างกองทุนสุขภาพทั้ง 3 กองทุนทั้ง 30
Read More

ทางเลือกใหม่!!! ล้างไตทางช่องท้อง

ทางเลือกใหม่!!! ล้างไตทางช่องท้อง • คุณภาพชีวิต คาดมีผู้ป่วยเพิ่ม 6 เท่า ในอีก6-7 ปีข้างหน้า จากสถิติในปัจจุบันพบว่า มีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายทั่วประเทศประมาณ 20,000 ราย และคาดว่าจะมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอีกปีละกว่า 4,000 ราย ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี โดยในปี 2550 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่า 5,297 ราย และคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกกว่า 6 เท่า ในอีก
Read More