‘เซซามิน’งาสกัดล้างพิษตับ • อาหาร อาหารบำรุงตับ-บ่อบำบัดของเสียร่างกาย จากสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยมลภาวะในสิ่งแวดล้อม สิ่งปนเปื้อนและสารเคมีที่ตกค้างในอาหาร ทำให้ร่างกายเราเป็นแหล่งสะสมสารพิษ เพื่อกำจัดของเสียออกจากร่างกาย จึงมีผู้นิยมล้างพิษแก่ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการกิน การอด สวนลำไส้ ฝึกลมปราณ ฝึกสมาธิ เป็นต้น คุณทราบหรือไม่ว่า “งา” ที่เรานำมาทำอาหารและขนมต่างๆ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เพราะมีสารอาหารเกือบครบถ้วนแล้ว งายังมีประโยชน์ต่อการล้างพิษด้วยเหมือนกัน ทั้งนี้ ก็เพราะงาเป็นอาหารบำรุงตับที่ถือเป็นบ่อบำบัดของเสียออกจากร่างกาย โดยปรกติร่างกายของเรามีการกำจัดของเสียออกจากร่างกายผ่านทางปัสสาวะ ลมหายใจออก เหงื่อ และอุจจาระอยู่แล้ว โดยมีตับเป็นตัวทำลายพิษ