ทำไมองค์กรที่ประสบความสำเร็จถึงล้มเหลว ผศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 2 กันยายน 2546 ท่านผู้อ่านเคยสงสัยบ้างไหมครับว่า ทำไมองค์กรธุรกิจที่มีประวัติของความสำเร็จมาอย่างยาวนานจำนวนมาก ถึงได้อยู่ก็ประสบกับความล้มเหลวภายในเวลาไม่กี่ปี ตัวอย่างขององค์กรเหล่านี้มีให้เห็นทั้งจากในต่างประเทศหรือในประเทศไทยเอง อาจจะกล่าวได้ว่า สาเหตุสำคัญของความล้มเหลวขององค์กรธุรกิจ ก็คือการบริหารงานที่ผิดพลาด (Mis-management) แต่ถ้าเรามองให้ดีๆ จะพบว่าในหลายๆ กรณีที่องค์กรธุรกิจที่เคยประสบความสำเร็จกลับต้องมาล้มเหลวนั้นมาจากสาเหตุง่ายๆ เท่านั้นเอง แนวคิดดังกล่าวผมได้มาจากบทความหนึ่งในวารสาร Harvard Business Review เมื่อปีที่แล้วที่ระบุถึงสาเหตุที่องค์กรที่ประสบความสำเร็จถึงล้มเหลว ถ้าจำไม่ผิดผู้เขียนบทความดังกล่าวจะชื่อ David James