4 ข้อต้องระวัง ช่วงหน้าฝน หน้าฝนแวะเวียนมาทักทายทีไร คุณแม่ที่ลูกยังเล็ก มักจะเป็นกังวลกับโรคภัยไข้เจ็บของลูกน้อยกันเป็นพิเศษ แต่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องให้คุณแม่ต้องระมัดระวังกันต่อ เพราะทุกเรื่องที่อยู่รอบๆ ตัวย่อมส่งผลต่อสุขภาพลูกน้อยด้วยเช่นกัน โรคภัยไข้เจ็บ ช่วงหน้าฝน อากาศมักเป็นใจ ให้ใครต่อใครหลายคน ออกอาการครั่นเนื้อครั่นตัว ไม่สบาย หายใจไม่ค่อยออก แม้แต่เด็กเล็กกับอาการไอ มีน้ำมูก หายใจครืดคราด จนกลายเป็นหวัด ก็เกิดขึ้นได้อยู่บ่อยๆ ปลอดภัยได้…ถ้า กินนมหรือน้ำมากๆ ถ้าไม่ได้มีน้ำมูกมาก ควรหลีกเลี่ยงการกินยา แต่ถ้ามีน้ำมูก จนทําให้ลูกหงุดหงิด งอแง