กลเม็ดหาลูกจ้างในฝัน ปัญหาสำคัญข้อหนึ่งของผู้ประกอบการใหม่ ๆ คือ การหาลูกจ้างหรือพนักงานที่เหมาะสม โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจบริการ ซึ่งความสำเร็จของคุณจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้หากปราศจากพวกเขาเหล่านั้น หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคนมาทำงานควรเป็นอย่างไร เรามีแนวทางมาบอกให้คุณรู้ กำหนดความต้องการส่วนตัว การว่าจ้างคนมาทำงาน นับเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรเริ่มคิดนับตั้งแต่คุณตกลงใจได้เลยว่าจะประกอบธุรกิจอะไร โดยควรจะเริ่มจากมุมมองของคุณเองในสิ่งต่อไปนี้ – คิดถึงสิ่งที่คุณต้องการจะได้รับจากพวกเขาว่ามีอะไรบ้าง ความขยันขันแข็ง, ความอดทน หรือความคิดสร้างสรรค์ – ลิสต์คุณลักษณะของบุคคลที่จะตอบสนองการทำงานในธุรกิจของคุณได้ดี เช่น หากทำร้านอาหาร ก็ควรได้คนที่มีความรู้พื้นฐานในเรื่องอาหารบ้าง จะได้แนะนำลูกค้าได้ เป็นต้น – คิดถึงแหล่งแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจัดหางาน