“ลาป่วยบ่อย ๆ” เสี่ยงตายก่อนเพื่อนร่วมงาน • คุณภาพชีวิต คนที่ลาป่วยเกิน 7 วันมีแนวโน้มเสียชีวิตก่อนวัย ผลศึกษาพบคนที่ลาป่วยเป็นประจำหรือลานานๆ ซึ่งบางครั้งจากโรคธรรมดาๆ อย่างไข้หวัด มีแนวโน้มเสียชีวิตก่อนเพื่อนร่วมงานที่ไปทำงานไม่ได้ขาด นักวิจัยพบว่าคนที่ลาป่วยและต้องไปพบแพทย์มีโอกาสเสียชีวิตก่อนวัยเพิ่มขึ้น 66%และพนักงานที่ต้องลาป่วยเพราะมีปัญหาสุขภาพจิต มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าที่จะเสียชีวิตเพราะมะเร็ง สำหรับผู้ที่ลาป่วยเพราะโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง และอาการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มีความเสี่ยงสูงกว่าเพื่อนร่วมงานสี่เท่าที่จะเสียชีวิตก่อนวัย ขณะที่ผู้ที่ลางานเข้ารับการผ่าตัด ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า ส่วนผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ ไม่มีความเสี่ยงเสียชีวิตก่อนวัยแต่อย่างใด งานวิจัยจากยูนิเวอร์ซิตี้ คอลเลจ ลอนดอน