นวด “ลังกาสุกะ” กับเคล็ดลับ “ยี่หร่าดำ” • คุณภาพชีวิต • เรื่องเด่น ภูมิปัญญาโบราณคลายเมื่อย อันว่าภูมิปัญญาการนวดของมนุษยโลกนั้นมีมานานนับแต่โบร่ำโบราณ แต่ละประเทศแต่ละดินแดนก็มีแตกต่างกันไปตามภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมาของแต่ละชนชาติ แม้กระทั่งในประเทศเดียวกันเช่นประเทศไทยเอง ศิลปะภูมิปัญญาการนวดก็แตกต่างกันภูมิภาคเช่นกัน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็มีภูมิปัญญาด้านการนวดรักษาแบบพื้นถิ่น ซึ่งหากดูเผินแค่กรรมวิธีการนวด อาจจะมองว่าไม่ต่างจากการนวดในภาคอื่นๆ ของไทย หากทว่าข้อเด่นเคล็ดลับของการนวดอันเป็นเอกลักษณ์ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น อยู่ที่ “น้ำมัน” ที่สกัดมาจากพืชที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นหู นั่นก็คือ “ยี่หร่าดำ”