“ลอรีอัล” ตอกย้ำผู้นำด้านความงาม Source: LogisticsDigest ขยายฐานสู่ TPARK ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จำกัด ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในบริษัทความงามที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศ ด้วยอัตราการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลัก หรือเติบโตกว่าการเติบโตของตลาดกว่าสามเท่า มาเป็นเวลาติดต่อกันเกือบสิบปี หนึ่งในปัจจัยของความแข็งแกร่งของลอรีอัล คือรูปแบบโครงการสร้างของธุรกิจ ที่เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม ด้วยการแบ่งการบริหารผลิตภัณฑ์เป็นสี่แผนก เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค เช่น แผนกผลิตภัณฑ์อุปโภค ที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สามแบรนด์ (ลอรีอัล ปารีส การ์นิเย่ เมย์เบลลีน) ผ่านซุปเปอร์มาร์เก็ต