Tag: ลอจิสติกส์

AEC : กพร.ปลุกไฟ ผปก.ลอจิสติกส์ใช้ไอทีเสริมแกร่งสู้ศึก AEC

AEC : กพร.ปลุกไฟ ผปก.ลอจิสติกส์ใช้ไอทีเสริมแกร่งสู้ศึก AEC นายธวัช ผลความดี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เตรียมดันผู้ประกอบการลอจิสติกส์ใช้ระบบไอทีเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันสู้ศึก AEC นายธวัช ผลความดี รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า แผนเชิงรุกของสำนักโลจิสติกส์ ในปี 56 จะผลักดันให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยมีการวางแผนและบริหารจัดการด้านลอจิสติกส์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยนำระบบไอทีเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้มีความแพร่หลาย เป็นการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อรับมือการเปิดเสรีการค้า หรือ AEC ทั้งนี้ สำนักโลจิสติกส์ได้ตั้งเป้าว่าภายในปี 56 จะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการต่างๆ รวมแล้วไม่ต่ำกว่า
Read More

การจัดการโลจิสติกส์อย่างมีดีไซน์

การจัดการโลจิสติกส์อย่างมีดีไซน์ การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องอาศัยความสามารถในการปรับตัว ให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และยากต่อการคาดการณ์ สินค้าหลายประเภทเริ่มจะมีวงจรชีวิตที่สั้นลง นอกจากนี้ ลูกค้ายังมีความต้องการสินค้าและบริการ ที่มีความแตกต่างในรายละเอียดปลีกย่อยมากยิ่งขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพของการดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ กลายมาเป็นตัวชี้วัดความอยู่รอดของธุรกิจไปแล้ว หากพิจารณาจากบริบทของการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งดีไซน์ (Corporation of Design) ที่มีองค์ประกอบร่วม 3 ด้าน ได้แก่ กระบวนการ เทคโนโลยี และสุนทรียภาพ จะพบว่า แนวคิด “ดีไซน์” ถือเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการ การจัดการโลจิสติกส์ต้องอาศัยการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัว
Read More

เทรนด์ร้อน แพคเกจจิ้ง ค้าทั่วโลกชู ?เซฟคอร์ส & เซฟตี้? หัวใจหลัก

เทรนด์ร้อน แพคเกจจิ้ง ค้าทั่วโลกชู ?เซฟคอร์ส & เซฟตี้? หัวใจหลัก Source: Administrator ผู้ส่งออกทั่วโลกกระตุ้นยอดขาย-ลดต้นทุน เน้นพัฒนาแพคเกจจิ้ง ระบุอนาคตผู้ส่งออกเจอศึกหนัก ต่างชาติออกกฎเหล็กห้ามนำเข้าบรรจุภัณฑ์ที่ทำลายสิ่งแวดล้อม เชื่อหลังเปิดเสรีการค้าผู้ประกอบการต้องพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน เพื่อแข่งกับประเทศคู่ค้าได้ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์นับว่าส่งผลต่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์เป็นอย่างมาก เพราะเป้าหมายของการขนส่งคือการทำให้สินค้าถึงมือลูกค้าได้อย่างปลอดภัย และสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือเมื่อสินค้าถึงมือผู้รับปลายทางแล้ว บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าจะต้องไม่เป็นภาระในการนำไปกำจัดหรือทำลายกับผู้ขนส่งหรือผู้บริโภค เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการพัฒนาให้บรรจุภัณฑ์ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดและถูกต้องตามสภาพของสินค้า ปัจจุบันในบางประเทศได้ออกกฎเหล็กห้ามนำเข้าบรรจุภัณฑ์ที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงแต่บรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายเท่านั้น แต่ยังบวกรวมถึงบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งด้วย ซึ่งผู้ผลิตและส่งออกที่ต้องการส่งสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศนั้นๆ ต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด เนื่องจากบรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อมได้มีบทบาทสำคัญต่อการค้าระหว่างประเทศ โดยได้มีการนำมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นเงื่อนไขในการเจรจาการค้าเสรี ซึ่งได้ประเทศพัฒนาแล้วได้กำหนดกฎระเบียบด้านมาตรฐานสินค้าที่เข้มงวดเชื่อมโยงไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Read More

บีโอไอ:ลอจิสติกส์…ปัจจัยตัดสินการแพ้ชนะในสงคราม

บีโอไอ:ลอจิสติกส์…ปัจจัยตัดสินการแพ้ชนะในสงคราม   ลอจิสติกส์นับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการตัดสินแพ้ชนะในสงคราม ผู้เชี่ยวชาญถึงกับกล่าวว่า “สัจธรรมสมัยใหม่ของสงคราม คือ มือสมัครเล่นจะถกเถียงกันในเรื่องยุทธวิธี ขณะที่มืออาชีพจะถกเถียงกันในเรื่องลอจิสติกส์” (A modern axiom of war is that amateurs will discuss tactics and professionals will discuss logistics.) โดยลอจิสติกส์สามารถตัดสินการแพ้ชนะของสงครามตั้งแต่ยังไม่ได้ยิงกระสุนนัดแรกด้วยซ้ำ        ตัวอย่างใกล้ตัวของประเทศไทย คือ
Read More

การวัดสมรรถนะในรระบบลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การวัดสมรรถนะในรระบบลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน   ระยะนี้หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นราชการหรือเอกชนมักจะมีการใช้ตัวชี้วัดสมรรนะการทำงานหรือที่เราเรียกกันว่า KPI (Key Performance Indicators) จะไปที่ไหนๆ ก็มีการกล่าวถึงตัวชี้วัดประเภทต่างๆ และมีการนำการใช้วิธีการวัดสมรรถนะขององค์กรที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือ Balance Scorecard ในองค์กรหรือบริษัทใหญ่ๆ หลายแห่งนั้นได้นำไปใช้เต็มรูปแบบบ้าง ครึ่งๆ กลางๆบ้าง ตามประสาคนไทย คงเป็นเรื่องธรรมดาที่เราทำอะไรลงไปก็จะต้องมีการวัดผล หรือเห็นได้ง่ายๆ กับสิ่งที่คนไทยคุ้นเคย คือการลุ่นผลฟุตบอลไงครับ จริงไหมครับ ใครว่าคนไทยไม่คุ้นกับการวัดผล ในเชิงลอจิสติกส์ที่จริงแล้วมีการศึกษาจาก Council of Logistics
Read More

LOGISTIC..แนวรบใหม่ทางการค้า..สิ่งควรรู้สำหรับ SME

LOGISTIC..แนวรบใหม่ทางการค้า..สิ่งควรรู้สำหรับ SME   Source – Dept. of Industrial Promotion (Th/Eng) Friday, February 04, 2005  14:51 57305 XTHAI XECON XCOMMER V%GOVL P%DIP           สภาพการแข่งขันที่นับวันจะทวีความรุนแรงและผันผวนมากขึ้นในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาตามส่วนผสมการตลาด พบว่าความสามารถในการสร้างความแตกต่างของสินค้ากลับไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร เพราะความหลากหลายของสินค้าที่ออกสู่ตลาด รวมถึงการแข่งขันด้านราคา กลับส่งผลเสียต่อผู้ผลิตในตลาดทั้งหมด
Read More

Green Logistics

Green Logistics โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ V-SERVE GROUP 20 สิงหาคม 2552           Green Logistics หรือโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมได้เริ่มมีบทบาทต่อกระบวนการค้า การขนส่ง และการส่งมอบสินค้า เป็นแนวโน้มของโลกในการให้ความสำคัญต่อการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาผลาญพลังงานในรูปแบบต่างๆในภาคการขนส่ง รวมถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองและไม่คุ้มประโยชน์ กระแสของ Green Logistics เป็นการให้ความสำคัญต่อมิติการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ที่จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อน รวมถึง
Read More

อนาคตการค้าระหว่างประเทศ ชูยุทธศาสตร์พัฒนาโลจิสติกส์

อนาคตการค้าระหว่างประเทศ ชูยุทธศาสตร์พัฒนาโลจิสติกส์   ภายใต้ภาวะการแข่งขันทางการค้าที่รุนแรงในปัจจุบัน โดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศ ที่มีการขยายกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และจัดทำเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) มากขึ้น การพัฒนาระบบการขนส่งสินค้า หรือระบบโลจิสติกส์ จึงถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าทางน้ำ เพราะกว่า 90% ของสินค้าส่งออกต้องใช้เส้นทางน้ำเป็นหลัก จึงต้องใช้เรือขนส่งสินค้าจำนวนมาก เพราะแต่ละปีมีปริมาณสินค้านำเข้า  และส่งออกไม่ต่ำกว่า 200 ล้านตัน อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือจึงถือเป็นอุตสาหกรรมเสริมที่มีความสำคัญกับการค้าไม่แพ้อุตสาหกรรมอื่น อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือและซ่อมเรือของไทยยังไม่ค่อยพัฒนาเท่าที่ควร เทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่งสำคัญในภูมิภาคนี้ ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม
Read More

โลจิสติกส์ไร้ทิศทาง

โลจิสติกส์ไร้ทิศ   หลังจากที่เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม “สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม” อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายให้เข้ามากำกับดูแลทางด้านระบบการขนส่งของประเทศทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำ โดยนโยบายที่สำคัญของ “สรรเสริญ” ที่ประกาศไว้คือ นโยบายในการกำกับดูแลหน่วยงานทั้งหมดในช่วงของการทำงาน 1 ปี จะเน้นในเรื่องของการวางกฎระเบียบและระบบการบริหารจัดการ รวมทั้งตัวบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่ง ให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ มากกว่าจะลงไปเล่นในรายละเอียดของแต่ละโครงการ รวมทั้งจะมีการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งของประเทศ ให้มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ช่วยลดต้นทุนการขนส่ง ช่วยลดมลพิษ และช่วยประหยัดพลังงาน โดยจะมีการนำระบบด้านโลจิสติกส์ของประเทศมาเป็นแนวทาง
Read More

การตลาดโลจิสติกส์

การตลาดโลจิสติกส์ ความท้าทายในการแข่งขันยุคโลกาภิวัตน์ คือทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไร้พรมแดนมากยิ่งขึ้น ซึ่งองค์กรธุรกิจที่มีหน่วยธุรกิจ (Strategic Business Unit : SBU) เป็นจำนวนมาก จะต้องมีการเชื่อมโยงเข้าหากัน ในยุคนี้ จะมีธุรกิจข้ามชาติเข้ามาแข่งขันเพิ่มขึ้น ซึ่งมีความรู้ ความชำนาญ ทักษะ และมีนวัตกรรมทางการจัดการ ที่นำวิชาการมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างเหนือชั้นธุรกิจในประเทศ โดยเครื่องมือหนึ่งที่ให้ความสำคัญมากในปัจจุบันก็คือ การนำหลักการจัดการโลจิสติกส์เข้ามาเชื่อมโยงกับการตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Competitive advantage) คำถามก็คือว่า แล้วโลจิสติกส์ (Logistics) เกี่ยวข้องกับการตลาด (Marketing)
Read More