‘ลมพิษ’ หน้าร้อน..อันตรายถึงชีวิต!! • คุณภาพชีวิต ตาบวม-น้ำลายเหนียว-หายใจลำบาก อย่านอนใจ.. ลมพิษเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นที่ผิวหนังตำแหน่งใดก็ได้ในร่างกาย บางครั้งลมพิษที่เกิดขึ้นจะทำให้หนังตาบวม รีมฝีปากบวม หากลมพิษที่เกิดขึ้นที่ทางเดินหายใจก็จะทำให้หายใจลำบากและมีอันตรายถึงชีวิต ลมพิษจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้ – ลมพิษชนิดเฉียบพลัน จะเป็นๆ หายๆ น้อยกว่า 6 สัปดาห์ – ลมพิษชนิดเรื้อรัง จะเป็นๆ หายๆ นานกว่า 6