ลด แลก แจก แถม คอลัมน์ คลื่นความคิด โดย ผศ.ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ มติชนรายวัน วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10825 ใกล้ปลายปีจะมีเทศกาลสำคัญๆ ที่นักการตลาดนิยมใช้กิจกรรมการตลาดกระตุ้นยอดขาย โดยวิธีการหนึ่งที่นิยมทำกัน คงจะหนีไม่พ้นการจัดรายการส่งเสริมการขาย (Sales Promotions) ดังนั้น ในฉบับนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงการส่งเสริมการขาย ที่มุ่งเน้นกับผู้บริโภค