กำจัดสวะในบึงปากเขื่อน ลดปัญหาน้ำเอ่อ • คุณภาพชีวิต สสส.หนุนโครงการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน ช่วงฤดูฝนแต่ละปีชาวชุมชนโนนหนองลาด บ้านโนนเชือก ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ต้องได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำเอ่อล้นบึงปากเขื่อนเข้าท่วมไร่นาซ้ำซากอยู่เรื่อยมา เพื่อเป็นป้องกันปัญหาดังกล่าว ชาวชุมชนโนนหนองลาด บ้านโนนเชือก จึงร่วมกันจัดกิจกรรมกำจัดสวะในบึงปากเขื่อน เพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำ ช่วยให้น้ำระบายออกได้ดียิ่งขึ้น เป็นการแก้ปัญหาน้ำเอ่อล้นได้อีกทางหนึ่ง นายสวาท อุปฮาด แกนนำชาวบ้าน กล่าวว่า กิจกรรมกำจัดสวะในครั้งนี้ ดำเนินตามโครงการการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน ของมูลนิธิพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เพื่อลดการสูญเสียเพราะที่ผ่านมานั้นชาวบ้านโนนหนองลาดประสบกับปัญหาน้ำท่วมทุกปีแต่ละครั้งจะท่วมขังหลายวันเฉลี่ยแล้วประมาณ 40