Tag: ร้านเช่าหนังสือ

เริ่มต้นธุรกิจง่ายๆ กับร้านเช่าหนังสือ (5)

เริ่มต้นธุรกิจง่ายๆ กับร้านเช่าหนังสือ (5) การลงทุน การลงทุนในกิจการเช่าหนังสือควรเป็นเงินทุนของตนเองจะดีกว่าการกู้ยืม เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นค่อนข้างสูง โครงสร้างต้นทุนส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปยังค่าใช้จ่ายใน การเริ่มต้นเปิดร้าน ถ้าเป็นร้านขนาดเล็กควรมีเงินทุนอย่างน้อย 50,000-100,000 บาท เป็นต้น โดยแบ่งแยกเป็นค่าหนังสือประมาณ 60% ค่าสถานที่รวมค่าตกแต่ง อาทิ ค่าชั้นวางหนังสือ ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ประมาณ 30% และอื่นๆ ประมาณ 10% กันไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายจิปาถะ เช่น ค่าบัตรสมาชิก ค่าของชำร่วย ให้ลูกค้า
Read More

เริ่มต้นธุรกิจง่ายๆ กับร้านเช่าหนังสือ (3)

เริ่มต้นธุรกิจง่ายๆ กับร้านเช่าหนังสือ (3) ฉบับที่แล้วได้เกริ่นนำในเรื่องส่วนผสมทางการตลาด โดยได้พูดถึง P ตัวแรก คือ โปรดักต์ไปแล้ว คราวนี้มาว่ากันอีก 3 ตัว คือ ราคา สถานที่ และการส่งเสริมการขาย – ราคา สำหรับธุรกิจร้านเช่าหนังสือก็คือ ค่าบริการ ผู้เปิดกิจการไม่ควรตั้งอัตราค่าบริการไว้สูงมากนักจนทำให้ลูกค้าคิดว่าควรซื้อหามาอ่านเองดีกว่า โดยทั่วไปวิธีคิดค่า บริการมีอยู่ 3 แบบ ขึ้นอยู่กับประเภทของหนังสือนั้นๆ คือ การคิด
Read More

เริ่มต้นธุรกิจง่ายๆ กับร้านเช่าหนังสือ (2)

เริ่มต้นธุรกิจง่ายๆ กับร้านเช่าหนังสือ (2) สำหรับสภาพตลาดร้านเช่าหนังสือ ในปัจจุบันตลาดร้านเช่าหนังสือยังเปิดกว้างรองรับการลงทุนได้อีก สังเกตได้จากยังมีการเปิดร้านตามจุดต่างๆ ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด อาจเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ผู้ที่เคยซื้อหนังสืออ่านเอง หันมาใช้บริการธุรกิจประเภทนี้กันมากขึ้น จึงเป็นหนทางที่ทำ ให้ธุรกิจประเภทนี้เติบโตขึ้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจร้านเช่าหนังสือให้ผลตอบแทนคุ้มค่าเพียงใด จะขึ้นอยู่กับทำเลเฉพาะย่านเป็นส่วนสำคัญ ส่วนกลุ่มลูกค้าจะมีเกือบทุกเพศทุกวัย สิ่งที่เราต้องทำ คือสำรวจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในย่านนั้นๆ ก่อนว่ามีคนกลุ่มใด วัยใดมากที่สุด และความชอบแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร อาทิ เด็กและวัยรุ่นจะชอบการ์ตูน ส่วนวัยทำงานและแม่บ้านจะเน้นแนวนิตยสาร นวนิยาย เป็นส่วนใหญ่
Read More

เริ่มต้นธุรกิจง่ายๆ กับร้านเช่าหนังสือ (1)

เริ่มต้นธุรกิจง่ายๆ กับร้านเช่าหนังสือ (1) ไม่ว่ายุคสมัยใด หนังสือเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมาตลอด หากแต่ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่อัตราค่าครองชีพสูงขึ้น ทำให้ทุกคนต้องประหยัด ธุรกิจร้านเช่าหนังสือ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าจะไปได้ดี สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการ เพราะการเปิดร้านเช่าหนังสือจะไม่เกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์การทำงาน เป็นกิจการที่สามารถ จัดตั้งได้ง่าย ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก เป็นงานอิสระที่ลงทุนเพียงครั้งเดียว แต่ทำรายได้ให้เจ้าของได้ระยะยาว สามารถทำเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพ เสริมได้อีกด้วย ศักยภาพของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการที่สนใจ และกำลังเริ่มต้นทำธุรกิจร้านเช่าหนังสือ ไม่ใช่ว่ามีเงินทุนพร้อมเพียงอย่างเดียวก็จะสามารถเปิดร้านได้ แต่ต้องอาศัยคุณสมบัติเฉพาะตัวดังต่อไปนี้ รักการอ่าน เพราะจะทำให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือประเภทต่างๆ มีเงินทุนเป็นของตนเอง เนื่องจากการทำร้านในช่วงต้น
Read More

ร้านเช่าหนังสือ

ร้านเช่าหนังสือ เงินลงทุน ประมาณ 50,000 บาท (ไม่รวมค่าสถานที่) รายได้ เป็นรายได้จากอัตราค่าเช่าหนังสือต่อวัน ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านจะกำหนด เช่น 3 บาท/เล่ม/วัน 5 บาท/เล่ม/วัน เป็นต้น วัสดุ/อุปกรณ์ ชั้นวางหนังสือ โต๊ะ-เก้าอี้ ตรายางชื่อหรือสัญลักษณ์ของร้าน เครื่องเจาะกระดาษ เชือกขาว พลาสติกใสห่อปกหนังสือ สก๊อตเทป แหล่งจำหน่ายหนังสือ • นิตยสาร, การ์ตูน ได้แก่
Read More

เริ่มต้นธุรกิจง่ายๆ กับร้านเช่าหนังสือ

เริ่มต้นธุรกิจง่ายๆ กับร้านเช่าหนังสือ โดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่ว่ายุคสมัยใด หนังสือเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมาตลอด หากแต่ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่อัตราค่าครองชีพสูงขึ้น ทำให้ทุกคนต้องประหยัด ธุรกิจร้านเช่าหนังสือ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าจะไปได้ดี สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการ เพราะการเปิดร้านเช่าหนังสือจะไม่เกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์การทำงาน เป็นกิจการที่สามารถจัดตั้งได้ง่าย ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก เป็นงานอิสระที่ลงทุนเพียงครั้งเดียว แต่ทำรายได้ให้เจ้าของได้ระยะยาว สามารถทำเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพ เสริมได้อีกด้วย ศักยภาพของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการที่สนใจ และกำลังเริ่มต้นทำธุรกิจร้านเช่าหนังสือ ไม่ใช่ว่ามีเงินทุนพร้อมเพียงอย่างเดียวก็จะสามารถเปิดร้านได้ แต่ต้องอาศัยคุณสมบัติเฉพาะตัวดังต่อไปนี้ รักการอ่าน เพราะจะทำให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือประเภทต่างๆ มีเงินทุนเป็นของตนเอง เนื่องจากการทำร้านในช่วงต้น
Read More