เริ่มต้นธุรกิจง่ายๆ กับร้านเช่าหนังสือ (4) การดำเนินงาน ร้านเช่าหนังสือจัดเป็นงานบริการ การผลิตจึงเน้นไปในเรื่องการจัดซื้อหนังสือเข้าร้าน การประหยัดค่าใช้จ่าย การนำเทคโนโลยีมาใช้ และการจัดหาพนักงาน การซื้อหนังสือเข้าร้าน แยกเป็น 2 กรณี คือ การซื้อหนังสือเมื่อเริ่มต้นเปิดร้านใหม่ และหนังสือใหม่ที่ซื้อหลังจากเปิดร้านแล้ว การเลือกซื้อหนังสือเมื่อเปิดร้านใหม่ ต้องดูว่าร้านมีขนาดเท่าไร ถ้าเป็นร้านขนาดประมาณ 15 ตร.ม. ควรมีหนังสือในร้านอย่างน้อย 2,000 เล่ม ถ้าร้านขนาดกลางพื้นที่ 20 ตร.ม. ควรมีหนังสือ