ร้านถ่ายรูป เงินลงทุน ประมาณ 2,600,000 บาท • เครื่องล้างฟิล์มและเครื่องอัดรูป ราคาประมาณ 2,530,000 บาท ซึ่งบริษัทจะลงทุนให้ก่อนแล้วผ่อนคืนให้บริษัท เดือนละ 50,000 บาท • ทุนหมุนเวียน ค่าวัสดุ เช่น ฟิล์ม ถ่าน น้ำยาล้างรูป ประมาณ 70,000 บาท รายได้ ประมาณ 200,000 บาท/เดือนขึ้นไป