อุปสรรคสู่ความร่ำรวย คอลัมน์ คลื่นความคิด โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล เมธีวิจัยอาวุโส สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ มติชนรายวัน วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ปีที่ 28 ฉบับที่ 9956 ในวันที่ 16 มิถุนายนนี้ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ในเมืองไทยคงรับทราบถึงแผนการเดินทางมาเมืองไทยของ ศ.ดร.เอ็ดวาร์ด ซี. เพรสคอทท์ นักวิชาการระดับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์รายล่าสุด เพื่อบรรยายในหัวข้อ