ทำอย่างไรเมื่อเจอพนักงาน ที่ (คิดว่า) รู้ไปหมดทุกอย่าง? มองมุมใหม่ : ศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย pasu@acc.chula.ac.th กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2548 สัปดาห์นี้ยังคงต่อเนื่อง ในเรื่องบริหารจัดการ กับพนักงานที่มีปัญหาภายในองค์กร โดยผมเรียบเรียง จากเนื้อหา ในหนังสือสองเล่มได้แก่ Dealing with Difficult People โดย Brinkman