รู้องค์กร รู้วัฒนธรรม เรื่องง่ายๆ ใช้ได้จริง อรรถพงษ์ สกุลศรีประเสริฐ บทความนี้เป็นภาคต่อของการวิเคราะห์คู่แข่งครับ ประเด็นเรื่องความเข้าใจองค์กร และวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายๆ แต่เราบางคนอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงกันครับ ผมกล่าวถึงองค์กรและวัฒนธรรมของคู่แข่งนั่นเองครับ สิ่งที่ผมหมายถึงในคำว่าองค์กรของคู่แข่งก็คือ ลักษณะของการดำเนินงานของเขาว่าเป็นอย่างไร สวัสดิการ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ลักษณะของโครงสร้างองค์กร ลักษณะนิสัยของเถ้าแก่ และอื่นๆ ส่วนวัฒนธรรมในองค์กรนั้นก็คือ วิธีและธรรมเนียมปฏิบัติ จารีต การกระทำ คุณค่าขององค์กร ความภักดีต่อองค์กร ประเด็นพวกนี้แหละครับที่จะช่วยให้เราสามารถรู้และวิเคราะห์คู่แข่งอย่างถ่องแท้ได้ ประเด็นเกี่ยวกับองค์กรและวัฒนธรรมจะสะท้อนออกมาเป็นกลยุทธ์ของบริษัททั้งหลายเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ถ้าบริษัทไหนบริหารโดยเถ้าแก่