ริสต์แบนด์ ‘รักกันเพื่อพ่อ’ พลังเยาวชนไทยหัวใจรักชาติ โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 4 ธันวาคม 2549 09:56 น. จากพลังของนักศึกษากลุ่มเล็กๆ ที่ต้องการทำให้ประเทศชาติเกิดความรักและสามัคคี โดยเชื่อว่า “ความรักกันของคนในชาติ คือ พลังแห่งความสำเร็จ” จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการ “รักกันเพื่อพ่อ” ซึ่งได้ใช้สายรัดข้อมือ เป็นสื่อในการแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัว ที่อาศัยการนำนวัตกรรมการผลิตด้วยหลักทางฟิสิกส์ นาโนเทคโนโลยี โดยใช้คลื่น “ฟาร์อินฟราเรด” (Far Infrared Ray) มาช่วยทำให้คนในชาติมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วย