การดูแลรักษาฟันปลอมร่วมกับรากฟันเทียม • คุณภาพชีวิต แนะ “ความสะอาด” ช่วยยืดอายุการใช้งาน โดยความเป็นจริงแล้ว รากฟันเทียมกับฟันปลอม ได้มีการพัฒนาเริ่มต้นทางยุโรปมาเป็นเวลาประมาณ 20 กว่าปี ก่อนที่จะเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ในช่วงระยะแรกที่เข้ามายังไม่เป็นที่นิยม และอีกประการหนึ่ง คือ คนไทยขาดความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับรากฟันเทียม ซึ่งในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนารากฟันเทียมขึ้นมาก จึงอยากให้ผู้อ่านได้รู้จักพื้นฐานของรากฟันเทียมที่ใช้ร่วมกับฟันปลอม รากฟันเทียมคืออะไร? รากฟันเทียม คือ อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ทางทันตกรรม เพื่อชดเชยสภาพฟันและช่องปากที่สูญเสียไปจากสาเหตุใดๆ ทางอุบัติเหตุ,