Tag: รากฐาน

“ท้องถิ่น” รากฐานแห่งชุมชนสร้างสุขภาพ

“ท้องถิ่น” รากฐานแห่งชุมชนสร้างสุขภาพ • คุณภาพชีวิต กุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหา “ประเทศไทย มีทรัพยากรและทุนต่าง ๆ มหาศาล ถ้ามีวิถีคิดที่ถูกต้องและมีการจัดการที่ดี เราสามารถสร้างสวรรค์บนดินหรือสังคมอริยะได้โดยมิยากนัก”คำกล่าวนี้ ของ นพ.ประเวศ วะสี ย่อมเป็นจริงได้ถ้าคนในสังคมรวมใจเป็นหนึ่งเดียว วันนี้รูปแบบการทำงานของ งานสร้างสุขภาวะ ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขับเคลื่อนต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานได้พัฒนาไปอีกขั้น เมื่อมีการวางรากฐานเพื่อร่วมมือทำงานในระดับรากฐานของชุมชน ตอนหนึ่งของการปาฐกถาของ นพ.ประเวศ ในงาน “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ” ที่โรงแรมมิราเคิลครั้งที่ผ่านมาน่าสนใจอย่างยิ่งยวด และเป็นสัจธรรมว่า สาเหตุของความล้มเหลวของการพัฒนา
Read More

ครู… ผู้วางรากฐานคุณธรรมจริยธรรม

ครู… ผู้วางรากฐานคุณธรรมจริยธรรม   วันที่ : 1 มิถุนายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : ปริทัศน์การศึกษาไทย                สังคมไทยกำลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชน ซึ่งอาจสร้างวิกฤติให้แก่สังคมไทยได้ในอนาคต จากรายงานภาวะสังคมไตรมาส 1 ปี 2550 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานว่ามีเด็กและเยาวชนกระทำผิดเพิ่มขึ้นจาก 11,045 คดี ในไตรมาสแรกปี 2549 เป็น 11,755
Read More