การออกมาแสดงความเสียใจ และรับผิดชอบของผู้บริหาร มองมุมใหม่ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PASU@ACC.CHULA.AC.TH กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2549 สัปดาห์นี้ยังต่อเนื่องจากสองสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเป็นเรื่องของการที่ผู้นำออกมาแสดงการขอโทษ ต่อหน้าสาธารณชน ซึ่งดูเหมือนในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เราจะได้ยินเรื่องทำนองนี้มากขึ้นนะครับ ทั้งจากผู้นำประเทศ หรือผู้ที่รับผิดชอบ ด้านการศึกษาของประเทศ อย่างไรก็ดีท่านผู้อ่านลองย้อนกลับไปดูเนื้อหาในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วพิจารณากันเองนะครับว่าการออกมาขอโทษ หรือแสดงความเสียใจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร และเป็นการขอโทษที่ดีหรือไม่? เนื้อหาสัปดาห์นี้อยากจะนำเสนอกรณีศึกษาให้เห็นถึงข้อแตกต่าง