รับจ้างย้อมผ้า เงินลงทุน ประมาณ 800 บาท (ปี๊บสังกะสีใบละ 15 บาท, ถังพลาสติกใบละ 20 บาท, เตาอังโล่ 70 บาท, สีย้อมผ้าสีสีดำ กิโลกรัมละ 80 บาท, หินเคลือบสี กิโลกรัมละะ 35 บาท, น้ำยากันสีตกกิโลกรัมละ 150 บาท, สีย้อมผ้าสีกรมท่า กิโลกรัมละ 300