แสงวาบรังสีแกมมาใหม่ ไกลสุดขอบ 6 พฤษภาคม 2552 รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com) นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบแสงวาบรังสีแกมมา (gamma-ray burst) ดวงใหม่ที่เกิดขึ้นจากดาวฤกษ์ที่ตายลงขณะที่เอกภพมีอายุเพียง 630 ล้านปี หรือเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ของอายุปัจจุบันเท่านั้น นับเป็นสถิติใหม่ของการระเบิดที่เกิดขึ้นไกลที่สุดเท่าที่เคยพบ แสงวาบรังสีแกมมานี้มีชื่อว่า จีอาร์บี 090423 (GRB 090423) ค้บพบโดยคณะนักดาราศาสตร์จากนานาชาติ มี นีล เกห์เรลส์