รักแท้ ของแม่เรา ลูกเจ็บไข้ . . . แม่ก็ให้การรักษา ลูกโตมา . . . แม่ก็ส่งเรียนหนังสือ ลูกต้องการ . . . ตำราแม่หาซื้อ ลูกปรึกษา . . . หารือ . . . แม่ยินดี ลูกคนใดกระทำ .