อิทธิพลของน้ำต่อการชะล้างของเสีย และรักษาระดับความเป็นชีวิต เขียนโดย ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ วันที่ 18 มกราคม 2549 กระแสโลหิตผ่านการบีบตัวของหัวใจภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นปริมาณ 2,000 ลิตร และยาวถึง 60,000 ไมล์ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขับทิ้งออกมาซึ่งจะอยู่ในช่องทางต่าง ๆ เช่น เหงื่อ, ลมหายใจ, และการขับปัสสาวะ เป็นจำนวนอย่างน้อย 10 ลิตรต่อวัน ฉะนั้นถ้าการทดแทนของน้ำมีไม่ถึง