รักที่จะก้าวหน้าที่ใด ต้องรักที่นั่นเหมือน HOME หัวหน้าผมพูดเสมอว่า คนเรานั้น หากจะคิดทำโครงการอะไรนั้น พวกเขามักจะทำโครงการที่มีระยะเวลายาวนานเท่าๆกับประมาณการระยะเวลาที่พวกเขาจะอยู่กับองค์กรนั้น ดังนั้นหากเราหวังที่จะก้าวหน้าไปกับองค์กรในระยะยาวแล้ว เราจะต้องมององค์กรของเราให้เหมือนว่ามันเป็นบ้าน (HOME) ของเรา เพราะ Home เป็นสิ่งที่เราจะอยู่กับมันทั้งชีวิต เราถึงจะกล้าลงทุนเวลากับองค์กร และองค์ประกอบของคำว่า HOME นั้น เป็นองค์ประกอบที่จะต้องใช้ระยะเวลาพิสูจน์ทั้งสิ้น 1. เมื่อเรามาดูคำว่า H = HONEST & HELPER – สำหรับ