รักตัวเองแล้วก็ทำร้ายตนเอง คนที่เรารักที่สุดไม่มีใครเกินกว่ารักตัวเอง คนที่เราเกลียดที่สุด ก็คือตัวเอง ตั้งแต่เล็กจนโต คนส่วนใหญ่มักจะทำอยู่เรื่องหนึ่งคือ ทำอย่างไรถึงจะให้ตนเองพอใจ ตั้งแต่วัยทารก เมื่อผ้าอ้อมเปียก ก็จะร้องไห้เพื่อจะบอกให้คนอื่นรู้ เมื่อหิว ก็แสดงออกโดยการร้องไห้ เมื่อเจ็บป่วยก็ร้องไห้อีก เมื่อผู้อื่นทำให้ตนเองไม่พอใจก็ร้องอีก ส่วนใหญ่ก็ใช้การร้องไห้ ร้อง ร้อง ร้อง จนผู้อื่นทำให้ตนเองพอใจจึงจะหยุด เมื่ออยู่ในวัยเด็ก จะกินอะไรต้องกินให้ได้ จะเอาก็จะเอาให้ได้ จะทิ้งก็ทิ้งเลย จะคลานก็คลาน ไม่สนใจผู้อื่นว่าจะเป็นอย่างไร จะทำอะไรก็ทำเลย ก็คือการทำให้ตัวเองพอใจก็แล้วกัน โตขึ้นมาอีกหน่อย