เตือนหน้าร้อน แดดแรง ระวังผิว • คุณภาพชีวิต เตือนหน้าร้อน แดดแรง ระวังผิว ควรสวมเสื้อผ้าปิดคลุม ใส่หมวก แว่นตา เมื่อต้องสัมผัสแดด เตรียมผิวสู้แดด แสงแดดมีตลอดปี แต่หน้าร้อนอาจมีความแตกต่างเพราะพระอาทิตย์อยู่ใกล้ผิวโลกมากกว่าฤดูอื่นๆ ตั้งแต่เป็นเด็กเรารู้ว่า แสดงแดดมีประโชยน์มากมายมหาศาลทั้งให้ความสว่าง ให้ความร้อน ให้ความอบอุ่น ฆ่าเชื้อโรคสังเคราะห์วิตามินดี เสริมสร้างกระดูก รักษาโรคได้ เช่น โรคสะเกด็เงิน นอกจากนี้พิชก็ต้องให้แสงแดด เพื่อการสั้งเคราะห์แสงสร้างอาหาร ในอดีต คนผิวขาวชอบแดด