ข้อจำกัดภาคการเกษตรกับระบบโลจิสติกส์   โดย ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี        เมื่อพูดถึงเรื่องโลจิสติกส์หลายๆ คนมักคิดถึงเรื่องของการขนส่งสินค้าจากทางถนนเป็นทางราง หรือ ทางน้ำ เพื่อประหยัดค่าขนส่ง หรือ ไม่ก็จะคิดถึงการบริหารจัดการ สต๊อกสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัย มีระบบเทคโนโลยีสาร สนเทศที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ ให้สูงขึ้น        แต่น้อยคนนักจะรู้ว่า อันที่จริงแล้ว ปัญหาในภาคการเกษตร ก็มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาในเรื่องโลจิสติกส์ด้วยเช่นกัน มิหนำซ้ำระบบโลจิสติกส์ต่างๆ ของภาคการเกษตรนี้ ไม่ว่าจะเป็นพืชผลทั้งจากไร่