ระบบธุรกิจผูกขาดกำลังเสื่อมถอย บทความส่วนนี้ในช่วง 2 บทความที่ผ่านมาผมได้นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการจัดการ ที่เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดในโลก 25 เครื่องมือ ซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วผมได้ฝากการบ้านให้ท่านผู้อ่านได้ไปลองเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างเครื่องมือทางการจัดการต่างๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย Strategic Planning Vision and Mission Statement Customer Segmentation Shareholder Value Analysis Balanced Scorecard Benchmarking Pay-for-Performance Customer Satisfaction