“ระดูขาว”เรื่องฮิตรบกวนผู้หญิง • คุณภาพชีวิต เผยวิธีป้องกันตกขาวปกติไม่ให้ติดเชื้อ เป็นธรรมชาติของผู้หญิงที่เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ร่างกายก็จะมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะสตรีในวัยเจริญพันธุ์สิ่งที่บ่งบอกได้ว่า เราเริ่มย่างเข้าสู่วัยสาวแล้ว สามารถรู้ได้จาก “การมีประจำเดือน” นอกจากประเดือนที่ต้องมาเป็นประจำทุกเดือนแล้ว ยังมีของเหลวอีกชนิดหนึ่งที่มักจะหลั่งออกมาจากช่องคลอดบ่อยๆ ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ตกขาว” หากมีการจัดลำดับเรื่องท็อปฮิตที่รบกวนสุขภาพกายที่ผู้หญิงแต่ละวัยต้องประสบก็เห็นจะแจงได้เป็นวัยเด็กและวัยรุ่น ได้แก่ เรื่องประจำเดือนมาไม่ปกติและตกขาววัยกลางคน ได้แก่ เรื่องตกขาวและเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย ได้แก่ เรื่องกลับมามีเลือดออกจากมดลูกอีกและตกขาว จะเห็นว่าไม่ว่าจะวัยใดก็ตาม ถ้าเกิดมาเป็นผู้หญิงก็มักไม่แคล้วมีเรื่อง ตกขาว มาให้กวนใจเสมอ บางคนมีทั้งตกขาวและทั้งเลือดออกเป็นลิ่มไปพร้อมกันก็มี ซึ่งเมื่อมาตรวจก็อาจจะพบว่า เป็นมะเร็งปากมดลูก