Tag: ยุงลาย

สธ.เปิด “วอร์รูม” สู้ศึกยุงลาย

สธ.เปิด “วอร์รูม” สู้ศึกยุงลาย • คุณภาพชีวิต คาดปีนี้ไข้เลือดออกอาจระบาด เดือนแรกป่วยแล้วกว่าพันราย สธ. คาดสถานการณ์ไข้เลือดออกปีนี้อาจรุนแรง มกราคมเดือนเดียวป่วยแล้ว 1,675 ราย เปิดวอร์รูมไข้เลือดออกที่กรมควบคุมโรค สั่งการผู้ตรวจกำกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศใกล้ชิด ขอความร่วมมือองค์กรท้องถิ่น และ อสม. รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกสัปดาห์ ก่อนถึงฤดูกาลระบาด นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในปีนี้น่าห่วง จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกรมควบคุมโรคพบว่า ตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา
Read More

ทรายอะเบท กำจัดยุงลาย

ทรายอะเบท กำจัดยุงลาย • คุณภาพชีวิต มีทั้งผงและเม็ด ใส่ในน้ำ 1/10 ทรายอะเบทเป็นชื่อทางการค้าซึ่งความจริงแล้วทรายอะเบทเป็นเม็ดทรายที่ถูกเคลือบด้วยสารเคมี ในปัจจุบันเราจะใช้คำว่าทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายหรือทรายเคมีฟอส แทนคำว่า ทรายอะเบท สารเคมีฟอสเป็นสารเคมีสังเคราะห์โดยมีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบสำคัญ สารเคมีฟอสออกพิษรุนแรงแรงต่อลูกน้ำของยุง หรือแมลงหวี่ เพราะฉะนั้นเราจึงใช้คุณสมบัติด้านนี้ของสารเคมีฟอสในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย สารนี้มีการผลิตได้หลายรูปแบบ เช่น ผลิตในรูปแบบน้ำ ผงหรือเป็นเม็ด แต่ที่นิยมใช้มากที่สุดคือการนำสารเคมีฟอสมาเคลือบเม็ดทรายที่เรียกว่าทรายทรายเคมีฟอส หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ทรายอะเบท ซึ่งส่วนใหญ่เม็ดทรายที่เคลือบมีสารออกฤทธิ์ 1% หรือ 2% เวลาใช้จะต้องนำไปใส่ในน้ำ อัตราส่วนการใช้
Read More

รอบรู้เรื่อง……ยุงลาย

รอบรู้เรื่อง……ยุงลาย • คุณภาพชีวิต พาหะนำโรคไข้เลือดออก ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกเป็นแมลงจำพวกหนึ่งที่สำคัญมีอยู่ 2 ชนิด คือ ยุงลายบ้านและ ยุงลายสวน ยุงลายเป็นยุงที่มีขนาดปานกลาง วงจรชีวิตของยุงลายประกอบด้วยระยะต่างๆ 4 ระยะ ได้แก่ ระยะไข่, ระยะตัวอ่อนหรือลูกน้ำ, ระยะดักแด้หรือตัวโม่ง, และ ระยะตัวเต็มวัยหรือตัวยุง ทั้ง 4 ระยะมีความ แตกต่างกันทั้งรูปร่างลักษณะและการดำรงชีวิต ลักษณะสำคัญทั่วไปของยุงลาย คือ ระยะตัวเต็มวัย (ตัวยุง)
Read More