ค้นพบยีสต์ป้องกันมะเร็ง10ชนิด • อาหาร ค่าทางโภชนาการสูง นักวิจัย ม.เกษตรฯ ค้นพบยีสต์มีประโยชน์เกินคาด สามารถป้องกันมะเร็งได้ถึง 10 ชนิด และเบาหวานได้ แนะใช้เป็นอาหารเสริมโดยใช้ยีสต์ผงโรยลงบนอาหารประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ นายประมวล ทรายทอง นักวิจัยจากฝ่ายชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับคุณประโยชน์และสารอาหารของยีสต์ พบว่า ยีสต์เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีปริมาณโปรตีนภายในเซลส์สูง เหมาะที่จะใช้สำหรับเป็นอาหารเสริมโปรตีน นอกจากนี้ยังพบว่ายีสต์ยังประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรต กรดนิวคลิอิก เถ้า ไขมัน