ยำแหนมสด เงินลงทุน ประมาณ 4,500 บาท (รถเข็น 2,500 บาท เตาถ่าน 100 บาท) รายได้ ประมาณ 1,500 บาท/วัน วัสดุ/อุปกรณ์ เตาถ่าน กะละมัง หม้อ กระทะ ตะหลิว ตะแกรง ทัพพี ครก สาก ถุงพลาสติกและรถเข็น แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ ร้านค้า