ยา : รอบรู้เรื่อง “ยาแก้แพ้” ปัจจุบันนี้ สิ่งแวดล้อมที่เราอาศํยอยู่เต็มไปด้วยมลพิษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละออง เชื้อรา ที่ปะปนอยู่ในอากาศ สารเคมีที่มนุษย์ สังเคราะห์ขึ้นมาเองซึ่งอาจแอบแฝงอยู่ในรูปของอาหารการกิน สิ่งที่เราสัมผัส ซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายของคน เราได้ ทั้งสิ้น ที่เห็นได้ชัดเจน คือ การแพ้ โดยเฉพาะเด็ก ๆ สมัยใหม่จะเป็นโรคภูมิแพ้กันมากขึ้นทุกวัน ภูมิแพ้ เป็นการแพ้ชนิดหนึ่งซึ่งเ ป็น ปฏิกิริยาของร่างกายที่เกิดขึ้น โดยการหลั่งสารหลายชนิด (ชนิดหนึ่งที่รู้จักกันดี