เผย 28 เคล็ดลับยาสมุนไพรรักษาโรค • อาหาร • เรื่องเด่น แนะ! กระเทียม ช่วยลดไขมันในหลอดเลือดได้ การใช้สมุนไพรเป็นยาบำบัดโรคนั้นอาจใช้ ในรูปยาสมุนไพรเดี่ยวๆ หรือใช้ในรูปตำรับ ยาสมุนไพร ปัจจุบันตำรับยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ใช้รักษาโรคได้มีทั้งหมด 28 ขนาน เช่น ยาจันทน์ลีลา ใช้แก้ไข้ แก้ตัวร้อน ยามหานิลแท่งทอง ใช้แก้ไข้ แก้หัด อีสุกอีใส ยาหอมเทพพิจิตร แก้ลม บำรุงหัวใจ