ยานสำรวจอวกาศ Pioneer 10 เริ่มปฏิบัติการ: 2 มีนาคม 1972 ถึงจุดหมาย: 3 ธันวาคม 1973 สิ้นสุดภาระกิจ: 31 มีนาคม 1997 เป้าหมาย: สำรวจและถ่ายภาพดาวพฤหัสบดี และดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี วัดสนามแม่เหล็กและรังสีจากดาวพฤหัสบดี จากนั้นจึงโคจรออกนอกระบบสุริยะ โดยมีแผ่นโลหะสลักรูปมนุษย์ และตำแหน่งของดวงอาทิตย์ถูกส่งไปกับยานด้วย Mariner 10 เริ่มปฏิบัติการ: 3 พฤศจิกายน 1973