การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการจากการใ้ช้ยากล่อมประสาท เขียนโดย ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ วันที่ 23 มีนาคม 2549 วิธีการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการจากการใช้ยากล่อมประสาท ท่านสามารถปฏิบัติเบื้องต้นได้ดังนี้ • ดื่มน้ำอุณหภูมิทุกช.ม. • ดื่มน้ำโหระพาทุก 2 ช.ม. • ดื่มน้ำนมธัญพืช Botanica ตอนเช้า ตื่นนอน 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 200 cc. • ดื่ม