Tag: ยอ

‘ขี้เหล็ก กะทกรก ยอ’ สมุนไพรแก้เครียด

“ขี้เหล็ก กะทกรก ยอ” สมุนไพรแก้เครียด • อาหาร พืชพื้นบ้านหาง่าย ราคาถูก คุณประโยชน์เพียบ วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อยเกิดความเครียด ท้อแท้กับชีวิต บางคราวถึงกับมีข่าวคิดสั้นฆ่าตัวตายให้ได้รับรู้รับทราบ เป็นที่น่าสลดใจยิ่ง มาในขณะนี้ ช่วงไตรมาสสุดท้ายในปี 2551 “วิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์” พ่นพิษอยู่ในซีกโลกตะวันตก ส่งผลให้เกิดการเลิกจ้างในบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่ง และมีการคาดการณ์โดยนักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ ว่า ในปี พ.ศ.2552 วิกฤตดังกล่าวจะกระทบมาถึงไทย โดยเฉพาะกับชนชั้นกลาง ตลอดจนผู้มีรายได้น้อย
Read More

‘ยอ’ ปลูกไม่ยาก บำรุงร่ายกายดี

‘ยอ’ ปลูกไม่ยาก บำรุงร่ายกายดี • อาหาร • เรื่องเด่น อุดมแคลเซียม เกลือแร่ และวิตามิน ต้นยอ เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ใบใหญ่หนาสีเขียวสด ดอกเล็กสีขาวเป็นกระจุก ผลกลมยาวรี มีตาเป็นปุ่มโดยรอบผล ลูกอ่อนสีเขียวสด เปลี่ยนเป็นสีขาวนวลเมื่อสุกปลูกโดยการใช้เมล็ด ขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิด เจริญเติบโตในดินชุ่มชื้น มักปลูกกันในต้นฤดูฝน จะปลูกลงหลุมเลย หรือเพาะกล้าก่อนแล้วย้ายไปที่ที่เตรียมปลูกไว้ก็ได้แต่จะต้องกำจัดวัชพืชบ้างเป็นครั้งคราว เมื่อยอให้ผลแล้วก็นำผลดิบหรือ ผลห่ามสดไปปิ้งไฟพอเหลืองกรอบ นำไปต้มน้ำเป็นกระสายยาใช้ร่วมกับยาอื่น แก้คลื่นไส้อาเจียนได้ผลดี นอกจากนี้ยังได้มีการทดลองพบว่า
Read More