ใบกำหนดหน้าที่งานแบบมูลค่าเพิ่ม (SMART JOB DESCRIPTION) เอกสารฉบับหนึ่งที่บางองค์กรเรียกว่า “ใบพรรณนาหน้าที่งาน” บางองค์กรเรียกว่า “ใบอธิบายลักษณะงาน” ภาษาอังกฤษเรียกว่า “Job Description” บาง เรียก “Job Profile” บ้าง มักจะเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นมาเพื่อให้องค์กรดูดีว่ามีระบบ ทำขึ้นมาเพื่อป้องกันการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบระบบมาตรฐานต่างๆเท่านั้น ในความเป็นจริงก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้งานให้คุ้มค่าเท่าไหร่ เพราะโดยเนื้อหาของมันแล้วยังไม่สามารถนำไปใช้งานอะไรได้มากมายนัก ใบกำหนดหน้าที่งานแบบเก่าไม่ค่อยแตกต่างอะไรกับบัตรประจำตัวประชาชนแบบเก่าที่เราไม่ต้องพกพาไปไหนตลอดเวลา เมื่อไหร่จำเป็นค่อยพกพาไป เช่น ไปสมัครเรียนต่อ ไปติดต่อราชการเท่านั้น แต่ในชีวิตประจำวันไม่ต้องพกพาก็ได้ เหมือนกับหลายองค์กรที่มักจะพูดเสมอว่าบริษัทเราไม่มีใบกำหนดหน้าที่งาน แต่เราก็ยังสามารถทำธุรกิจมาได้เป็นยี่สิบสามสิบปีก็อยู่ได้ไม่เห็นต้องมีใบกำหนดหน้าที่งานเลย