มุมมองจากทาเคดะซัง Post Today – ผมเขียนเรื่องมุมมองของคนไทยและคนญี่ปุ่น จากการไปสัมภาษณ์ประธานบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย ซึ่งตีพิมพ์ไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา (http://www.thaicoach.com/new/new_column_th.php?info_id=162) … ผมมีเพื่อนชาวญี่ปุ่นที่เคยทำงานในเมืองไทยชื่อทาเคดะ ปัจจุบันทาเคดะซังย้ายกลับไปญี่ปุ่นแล้ว แต่ยังคิดถึงเมืองไทยและคนไทย เขาติดตามข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต และคอยตัดข่าวที่กระทบกับคนไทย และเรื่องธุรกิจในไทย ส่งมาให้คนไทยจำนวนหนึ่งเสมอ ผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้รับอานิสงส์ดังกล่าว ผมจึงเขียนเมลไปสอบถามความเห็นของเขาเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ดังกล่าว ทาเคดะซังแสดงความเห็นมาดังนี้ 1.เรื่องการอบรมแบบ On the job training (OJT) เป็นเรื่องที่ปฏิบัติปกติโดยทั่วไปในบริษัทญี่ปุ่น