เก่ง ดี มีสุข…เพียงพอสำหรับผู้นำในอนาคต? ดร.นพ. ยุทธนา ภาระนันท์. E-mail : yparanan@hotmail.com ท่านจะเลือกผู้นำบ้านเมืองในอนาคตแบบใดระหว่าง ผู้นำที่เก่ง กับ ผู้นำที่ดี คมคิด : จงฝึกสอนเด็กในวันนี้ และเขาจะให้ท่านได้หยุดพัก เพราะเมื่อคนชอบธรรมทวีอำนาจ ประชาชนก็เปรมปรีดิ์ ในการสำรวจที่โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ร้อยละ 90 ของนักเรียนบอกว่า “พวกเขาไม่คิดว่าการโกงเป็นสิ่งที่ผิด เรามีสิทธิในวัตถุสิ่งของที่ต้องการในชีวิต” นักศึกษาในวิทยาลัยคนหนึ่งกล่าวว่า “มีการลักขโมยกันจำนวนมากในหอพัก ทำไมไม่มีใครคิดจะจัดการอะไรกับมันบ้างหรือ”