Work like a pro : มิตรหรือศัตรู อยู่ที่การแสดงออกของเรา เชื่อว่าทุกคนคงจะต้องได้เคยประสบพบกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ทำให้เราต้องแสดงออกถึงความคิด คำพูด สีหน้าท่าทาง และการกระทำ ทั้งที่ทำไปโดยเจตนาและมีบ้างที่พลั้งเผลอ ถ้าการแสดงออกนั้นเป็นเรื่องที่ดี ก็ถือว่าได้แต้มบวกจากคนรอบข้าง แต่ถ้าแสดงออกแบบไม่เกรงใจใครจนทำให้คนอื่นเดือดร้อน ก็จะได้แต้มลบไปในทันทีเช่นกัน ลองคิดคำนวณดูว่าวันหนึ่งเราทำเรื่องดีที่พามิตรเข้าหา เทียบกับเรื่องไม่ดีที่พาศัตรูมาให้มากน้อยต่างกันอย่างไร แบบฝึกหัดอย่างง่ายๆ ที่อยากให้ทุกคนลองทำเพื่อเปลี่ยนความคิด การกระทำ และคำพูดให้เป็นมืออาชีพ ลองเปลี่ยนประโยคแรก (ที่มองโลกในแง่ลบ) ให้เป็นประโยคที่สอง (มองโลกในแง่บวก) รับรองว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในสายตาคนรอบข้างอย่างทันที